Δελτίο τύπου για την εκδήλωση με θέμα: «Απολογισμός και Αξιολόγηση της Πράξης: «Στηρίζουμε την Εργασία & την Ανάπτυξη»